Noloc

Wegwijzer
Certificeren Register Jobcoach

Voorbereiding

Start met het lezen van de volgende documenten:

Beroepsprofiel
Toetsingskader
Gedragscode

Gebruik deze wegwijzer om een beeld te krijgen van de stappen die je doorloopt.

Opleiding

Voor de certificering gelden basisvereisten. Toon éérst aan dat je voldoet aan deze eisen. Daarna kun je verdergaan met het inhoudelijk samenstellen van je portfolio.

Toon jouw opleidingsniveau aan: 

✔ Hbo-niveau (NLQF6)
✔ Zo nodig aangevuld met 98 uur vakgerichte trainingen of een door Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding.

Werkervaring

Voor de certificering gelden basisvereisten. Toon éérst aan dat je voldoet aan deze eisen. Daarna kun je verdergaan met het inhoudelijk samenstellen van je portfolio.

Toon jouw werkervaring aan: 

✔ 1200 uur beroepsgerichte werkervaring
✔ Werkzaam als jobcoach

Voorbereiding

Start met het lezen van de volgende documenten:

Beroepsprofiel
Toetsingskader
Gedragscode

Gebruik deze wegwijzer om een beeld te krijgen van de stappen die je doorloopt.

Opleiding

Voor de certificering gelden basisvereisten. Toon éérst aan dat je voldoet aan deze eisen. Daarna kun je verdergaan met het inhoudelijk samenstellen van je portfolio.

Toon jouw opleidingsniveau aan: 

✔ Hbo-niveau (NLQF6)
✔ Zo nodig aangevuld met 98 uur vakgerichte trainingen of een door Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding.

Geaccrediteerde jobcoachopleiding

Heb jij naast een Hbo-niveau (NLQF6) en 1200 uur werkervaring ook een diploma van een door Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding? Volg dan de verkorte certificeringsroute. 

Check basisvereisten

Voor de certificering gelden basisvereisten. Heb je alle documenten waarmee je aantoont te beschikken over het vereiste opleidingsniveau en werkervaring? Leg deze nu voor aan DNV.

Cv en motivatie

Heb je al een beroepsgericht cv? Controleer ‘m op actualiteit en check of alle benodigde punten erin staan.

Trajectbeschrijving I

Beschrijf een jobcoachtraject, doe dit aan de hand van de taken.

Werk daarbij alle taken uit.

Trajectbeschrijving II

Aan de hand van je traject toon je aan dat je beschikt over de in het Beroepsprofiel genoemde: 

✔ Kennisgebieden
✔ Competenties
✔ Professionele attitude

Toon alle kennisgebieden en competenties aan en beantwoord de vragen bij het onderdeel professionele attitude.

Ontwikkelplan

Maak een persoonlijk ontwikkelplan. Schrijf op wat je de komende vier jaar wilt ontwikkelen in jouw rol als jobcoach en hoe je dit gaat aanpakken.

 

Werkervaring

Voor de certificering gelden basisvereisten. Toon éérst aan dat je voldoet aan deze eisen. Daarna kun je verdergaan met het inhoudelijk samenstellen van je portfolio.

Toon jouw werkervaring aan: 

✔ 1200 uur beroepsgerichte werkervaring
✔ Werkzaam als jobcoach

Geaccrediteerde jobcoachopleiding

Heb jij naast een Hbo-niveau (NLQF6) en 1200 uur werkervaring ook een diploma van een door Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding? Volg dan de verkorte certificeringsroute. 

Check basisvereisten

Voor de certificering gelden basisvereisten. Heb je alle documenten waarmee je aantoont te beschikken over het vereiste opleidingsniveau en werkervaring? Leg deze nu voor aan DNV.

Cv en motivatie

Heb je al een beroepsgericht cv? Controleer ‘m op actualiteit en check of alle benodigde punten erin staan.

Trajectbeschrijving I

Beschrijf een jobcoachtraject, doe dit aan de hand van de taken.

Werk daarbij alle taken uit.

Trajectbeschrijving II

Aan de hand van je traject toon je aan dat je beschikt over de in het Beroepsprofiel genoemde: 

✔ Kennisgebieden
✔ Competenties
✔ Professionele attitude

Toon alle kennisgebieden en competenties aan en beantwoord de vragen bij het onderdeel professionele attitude.

Indienen

De allerlaatste check:

Controleer of je alle bijlagen op de juiste plek hebt geüpload.
 Verklaar dat je alles naar waarheid hebt ingevuld. 
 Verklaar dat je de Gedragscode en het Klachtenreglement hebt gelezen.
 Dien je portfolio in.

Toetsingsgesprek

Afrondend toetsingsgesprek met twee assessoren.

Gecertificeerd!

Heb je de mail van DNV met het positieve certificatiebesluit ontvangen? Als Register Jobcoach mag je voor 4 jaar de RJ-titel dragen en het bijbehorende keurmerk voeren. Ook word je automatisch in het beroepsregister opgenomen. Het certificaat en het ontwikkeladvies van de assessoren vind je terug in het DNV Noloc Portal.

Ontwikkelplan

Maak een persoonlijk ontwikkelplan. Schrijf op wat je de komende vier jaar wilt ontwikkelen in jouw rol als jobcoach en hoe je dit gaat aanpakken. 

.

Indienen

De allerlaatste check:

Controleer of je alle bijlagen op de juiste plek hebt geüpload.
 Verklaar dat je alles naar waarheid hebt ingevuld. 
 Verklaar dat je de Gedragscode en het Klachtenreglement hebt gelezen.
 Dien je portfolio in.

Toetsingsgesprek

Afrondend toetsingsgesprek met twee assessoren.

Gecertificeerd!

Heb je de mail van DNV met het positieve certificatiebesluit ontvangen? Als Register jobcoach mag je voor 4 jaar de RJ-titel dragen en het bijbehorende keurmerk voeren. Ook word je automatisch in het beroepsregister opgenomen. Het certificaat en het ontwikkeladvies van de assessoren vind je terug in het DNV Noloc Portal.

Tips – Voorbereiding

Een goede voorbereiding bespaart tijd in het vervolg van het proces. En je vergeet niets.

Heb je vragen? Noloc organiseert regelmatig een online vragenuur. Kijk in de Noloc Agenda voor de volgende bijeenkomst.

Het compleet maken van jouw certificeringsportfolio kost tijd. Maak alvast een planning. Zo weet je welke onderdelen je op welk moment wilt afronden.

Wil je inloggen bij het DNV Noloc Portal? Hiervoor heb je een lidnummer van Noloc nodig. Heb je dat nog niet? Meld je aan bij Noloc. Nadat je lid bent geworden, kan het nog een dag duren voor je toegang hebt tot het DNV-portal. 

Meld je in het DNV-portal aan voor ‘certificering’ in het blauwe menu en klik vervolgens op het schema ‘Register jobcoach’. Daarna krijg je op de homepage een groene tegel in beeld. Als je daarop klikt, kom je in jouw portfolio.

Beschik je over een diploma van een door Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding? Kies dan voor ‘certificering verkort’.

Tips – Opleiding

Wist je dat je met een diploma van een door Noloc geaccrediteerde jobcoach opleiding, een hbo-diploma (NLQF6) en 1200 uur werkervaring, vrijstelling krijgt voor het maken van trajectbeschrijvingen?!

In het toetsingskader onder A vind je de wijze waarop je hbo-niveau (NLQF-6) aantoont en wanneer je 98 uur aanvullende training gevolgd moet hebben. 

Tips – Werkervaring

Wat is beroepsgerichte werkervaring? Dit begrip wordt uitgewerkt bij onderdeel B1 in het toetsingskader. Het staat voor zelfstandig en actief begeleiden van individuen of organisaties met jobcoachvragen.

Tips – Voorbereiding

Een goede voorbereiding bespaart tijd in het vervolg van het proces. En je vergeet niets.

Heb je vragen? Noloc organiseert regelmatig een online vragenuur. Kijk in de Noloc Agenda voor de volgende bijeenkomst.

Het compleet maken van jouw certificeringsportfolio kost tijd. Maak alvast een planning. Zo weet je welke onderdelen je op welk moment wilt afronden.

Wil je inloggen bij het DNV Noloc Portal? Hiervoor heb je een lidnummer van Noloc nodig. Heb je dat nog niet? Meld je aan bij Noloc. Nadat je lid bent geworden, kan het nog een dag duren voor je toegang hebt tot het DNV-portal. 

Meld je in het DNV-portal aan voor ‘certificering’ in het blauwe menu en klik vervolgens op het schema ‘Register Loopbaanprofessional’. Daarna krijg je op de homepage een groene tegel in beeld. Als je daarop klikt, kom je in jouw portfolio.

Beschik je over een diploma van een door Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding? Kies dan voor ‘certificering verkort’.

Tips – Opleiding

Wist je dat je met een diploma van een door Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding, een hbo-diploma (NLQF6) en 1200 uur werkervaring, vrijstelling krijgt voor het maken van trajectbeschrijvingen?!

In het toetsingskader onder A vind je de wijze waarop je hbo-niveau (NLQF-6) aantoont en wanneer je 98 uur aanvullende training gevolgd moet hebben. 

Tips – Geaccrediteerde jobcoachopleiding

Check op de website welke jobcoachopleidingen door Noloc geaccrediteerd zijn.

Voeg je diploma van de door Noloc geaccrediteerde opleiding in het portal toe.

DNV controleert je documenten. Je ontvangt binnen 10 dagen een reactie.

Zijn je documenten in orde?
Dan krijg je een positief certificatiebesluit en mag je als Register Jobcoach de RJ-titel dragen en het bijbehorende keurmerk voeren. Ook word je automatisch opgenomen in het beroepsregister. 

Zijn je documenten nog niet in orde? Je krijgt de gelegenheid om aanvullende informatie toe te voegen.

Tips – Check basisvereisten

Controleer of je alle bijlagen (diploma van je opleiding) hebt geüpload in het DNV Noloc Portal.

Vraag akkoord aan DNV. Binnen 10 dagen krijg je een reactie van DNV.

Is de informatie in orde? 

DNV zet jouw portfolio open. Je kunt verder met de volgende stappen van de aanvraag.  

Is de informatie onvolledig?  

Je krijgt een uitnodiging om aanvullende informatie toe te voegen.

Tips – Cv en motivatie

Nog geen cv? Houd er rekening mee dat je snel 1 tot 3 uur bezig bent met het maken van een vakkundig en beroepsgericht cv.

Nog geen cv? Houd er rekening mee dat je snel 1 tot 3 uur bezig bent met het maken van een vakkundig en beroepsgericht cv.

Bekijk in het toetsingskader bij B2 welke onderwerpen in je beroepsgerichte cv moeten terugkomen. 

Let erop dat deze punten duidelijk naar voren komen. En beschrijf helder wat jouw relevante vakkennis en ervaring is.

Blik terug op je ontwikkeling in het vakgebied en motiveer je keuze voor het vakgebied. Kijk bij onderdeel B2 van het toetsingskader waarover je kunt schrijven. 

Met je cv en motivatie geef je de assessor een goed beeld van jouw kennis en werkervaring als jobcoach.

Tips – Trajectbeschrijving I

 

 

Houd er rekening mee dat het beschrijven van het traject ongeveer 8 tot 10 uur kost.

Houd er rekening mee dat het beschrijven van het traject ongeveer 8 tot 10 uur kost.

Bekijk in het toetsingskader bij onderdeel C1 de taken die je moet uitwerken. De taken volgen de stappen in een begeleidingsproces.

De kern van jouw portfolio wordt gevormd door de beschrijving van het traject. Hiermee geef je inzicht in jouw professionele handelen. Je toont aan dat je vakbekwaam bent, waarbij je je keuzes logisch onderbouwt.

In de trajectbeschrijving sta jíj als professional centraal. Je gaat niet alleen in op de manier waarop je te werk bent gegaan of welke instrumenten je hebt gebruikt, maar je legt ook uit waarom je dat hebt gedaan. Wat waren je overwegingen? Hoe past deze benadering bij de gestelde vraag en bij jouw cliënt? Wat beoogde je hiermee te bereiken?

Een goede voorbereiding is essentieel! Selecteer het traject dat je wilt gebruiken en neem ruim de tijd om de kenmerken van dit traject op te schrijven.

Zoek een maatje om samen mee op te trekken of neem een mentor in de arm.

Tips – Trajectbeschrijving II

 

Trek 4 tot 6 uur uit voor het uitwerken van het onderdeel.

Trek 4 tot 6 uur uit voor het uitwerken van het onderdeel.

Bekijk het toetsingskader voor de kennisgebieden bij C2, de competenties bij C3 en de professionele attitude bij C4.

Werk het onderdeel uit door dit te koppelen aan het traject dat je beschreven hebt.

Gebruik bijvoorbeeld de STARR-methodiek om de competenties uit te werken. 

In de Noloc Academie vind je heel veel nuttige kennis en informatie die je kan helpen bij het uitwerken van het onderdeel. Bijvoorbeeld:

→ De micro-learning Reflecteren helpt je op weg bij de reflectieonderdelen.

→ De e-learning Ethiek ondersteunt je bij het onderdeel professionele attitude.

→ De e-learning Methodisch werken  biedt een schat aan informatie over begeleiding van trajecten.

Tips – Ontwikkelplan

Het maken van een ontwikkelplan neemt ongeveer 2 à 4 uur in beslag.

Het ontwikkelplan maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Het maken van een ontwikkelplan neemt ongeveer 2 à 4 uur in beslag.

Het ontwikkelplan maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Kijk in het toetsingskader onder Ontwikkelplan (D) welke onderdelen moeten terugkomen in je ontwikkelplan.

Bedenk dat je bij jouw recertificering (over 4 jaar) terugblikt op dit ontwikkelplan. Je doet dan verslag van de genomen stappen en wat je hebt gerealiseerd.

Tips – Werkervaring

Wat is beroepsgerichte werkervaring? Dit begrip wordt uitgewerkt bij onderdeel B1 in het toetsingskader. Het staat voor zelfstandig begeleiden van individuen, groepen of organisaties met vraagstukken op het gebied van loopbaan, werk, leren en ontwikkelen.

Tips – Geaccrediteerde loopbaanopleiding

Check op de website welke loopbaanopleidingen door Noloc geaccrediteerd zijn.

Voeg je diploma van de door Noloc geaccrediteerde opleiding in het portal toe.

DNV controleert je documenten. Je ontvangt binnen 10 dagen een reactie.

Zijn je documenten in orde?

Dan krijg je een positief certificatiebesluit en mag je als Register Loopbaanprofessional de RL-titel dragen en het bijbehorende keurmerk voeren. Ook word je automatisch opgenomen in het beroepsregister. 

Zijn je documenten nog niet in orde? Je krijgt de gelegenheid om aanvullende informatie toe te voegen.

Tips – Check basisvereisten

Controleer of je alle bijlagen (diploma van je opleiding) hebt geüpload in het DNV Noloc Portal.

Vraag akkoord aan DNV. Binnen 10 dagen krijg je een reactie van DNV.

Is de informatie in orde? 

DNV zet jouw portfolio open. Je kunt verder met de volgende stappen van de aanvraag.  

Is de informatie onvolledig?  

Je krijgt een uitnodiging om aanvullende informatie toe te voegen.

Tips – Cv en motivatie

Nog geen cv? Houd er rekening mee dat je snel 1 tot 3 uur bezig bent met het maken van een vakkundig en beroepsgericht cv.

Nog geen cv? Houd er rekening mee dat je snel 1 tot 3 uur bezig bent met het maken van een vakkundig en beroepsgericht cv.

Bekijk in het toetsingskader bij B2 welke onderwerpen in je beroepsgerichte cv moeten terugkomen. 

Let erop dat deze punten duidelijk naar voren komen. En beschrijf helder wat jouw relevante vakkennis en ervaring is.

Blik terug op je ontwikkeling in het vakgebied en motiveer je keuze voor het vakgebied. Kijk bij onderdeel B2 van het toetsingskader waarover je kunt schrijven. 

Met je cv en motivatie geef je de assessor een goed beeld van jouw kennis en werkervaring als loopbaanprofessional.

Tips – Trajectbeschrijving I

 

 

Houd er rekening mee dat het beschrijven per traject ongeveer 4 tot 6 uur kost.​

Houd er rekening mee dat het beschrijven per traject ongeveer 4 tot 6 uur kost.

Bekijk in het toetsingskader bij onderdeel C de taken die je moet uitwerken. De taken volgen de stappen in een begeleidingsproces.

De kern van jouw portfolio wordt gevormd door de beschrijvingen van de trajecten. Hiermee geef je inzicht in jouw professionele handelen. Je toont aan dat je vakbekwaam bent, waarbij je je keuzes logisch onderbouwt.

In de trajectbeschrijvingen sta jíj als professional centraal. Je gaat niet alleen in op de manier waarop je te werk bent gegaan of welke instrumenten je hebt gebruikt, maar je legt ook uit waarom je dat hebt gedaan. Wat waren je overwegingen? Hoe past deze benadering bij de gestelde vraag en bij jouw cliënt? Wat beoogde je hiermee te bereiken?

Een goede voorbereiding is essentieel! Selecteer het traject dat je wilt gebruiken en neem ruim de tijd om de kenmerken van dit traject op te schrijven.

Zoek een maatje om samen mee op te trekken of neem een mentor in de arm.

Tips – Trajectbeschrijving II

 

Trek 4 tot 6 uur uit voor het uitwerken van deze drie onderdelen.

Trek 4 tot 6 uur uit voor het uitwerken van deze drie onderdelen.

Bekijk het toetsingskader voor de kennisgebieden bij C2, de competenties bij C3 en de professionele attitude bij C4.

Werk deze onderdelen uit door ze te koppelen aan het traject dat je beschreven hebt.

Je hoeft de onderdelen competenties en kennisgebieden maar één keer te beschrijven. Je bent vrij om ze te verdelen over beide trajectbeschrijvingen.

.

Gebruik bijvoorbeeld de STARR-methodiek om de competenties uit te werken. 

In de Noloc Academie vind je heel veel nuttige kennis en informatie die je kan helpen bij het uitwerken van deze onderdelen. Bijvoorbeeld:

→ De e-learning Methodisch werken biedt een schat aan informatie.

→ De micro-learning Reflecteren helpt je op weg bij de reflectieonderdelen.

→ Met de e-learning Loopbaantheorie kun je jouw kennis over dit kennisgebied bijspijkeren.

→ De e-learning Ethiek ondersteunt je bij het onderdeel professionele attitude.

Tips – Indienen

Dit duurt nog ongeveer een half uurtje.

Het indienen van je portfolio is de laatste stap!

Dit duurt nog ongeveer een half uurtje.

Het indienen van je portfolio is de laatste stap!

Vergeet niet de certificatieovereenkomst digitaal te ondertekenen.

Met jouw aanvraag verklaar jij dat je je houdt aan de Noloc gedragscode. Lees deze nog een keer goed door.

Direct na het indienen verschijnt een betalingsverzoek. Na betaling is het indienen van jouw portfolio afgerond.

Je ontvangt van DNV binnen 10 dagen een uitnodiging voor een toetsingsgesprek. Voorafgaand aan het gesprek toetsen de assessoren of jouw portfolio voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Tijdens dit gesprek krijg je de kans om – waar nodig – mondelinge toelichting te geven.

Tips – Toetsingsgesprek

Het toetsingsgesprek duurt zo’n 30 tot 45 minuten.

Het toetsingsgesprek duurt zo’n 30 tot 45 minuten.

De totale toetsing neemt 1 tot 1,25 uur in beslag. 

Bereid je goed voor op het gesprek door jouw portfolio nog eens door te nemen.

De assessoren kunnen de volgende certificatieadviezen geven:

Positief advies: het portfolio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader.

Uitgesteld advies: je krijgt een aanvullende opdracht om het portfolio aan te vullen, waarna schriftelijke herbeoordeling plaats vindt.

Negatief advies: het portfolio voldoet niet aan de eisen uit het toetsingskader.

Na het toetsingsgesprek ontvang je binnen 10 werkdagen een certificatiebesluit van DNV per mail.

Tips – Ontwikkelplan

Het maken van een ontwikkelplan neemt ongeveer 2 à 4 uur in beslag.

Het ontwikkelplan maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Het maken van een ontwikkelplan neemt ongeveer 2 à 4 uur in beslag.

Het ontwikkelplan maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Kijk in het toetsingskader onder Ontwikkelplan (D) welke onderdelen moeten terugkomen in je ontwikkelplan.

Bedenk dat je bij jouw recertificering (over 4 jaar) terugblikt op dit ontwikkelplan. Je doet dan verslag van de genomen stappen en wat je hebt gerealiseerd.

Tips – Indienen

Dit duurt nog ongeveer een half uurtje.

Het indienen van je portfolio is de laatste stap!

Dit duurt nog ongeveer een half uurtje.

Het indienen van je portfolio is de laatste stap!

Vergeet niet de certificatieovereenkomst digitaal te ondertekenen.

Met jouw aanvraag verklaar jij dat je je houdt aan de Noloc gedragscode. Lees deze nog een keer goed door.

Direct na het indienen verschijnt een betalingsverzoek. Na betaling is het indienen van jouw portfolio afgerond.

Je ontvangt van DNV binnen 10 dagen een uitnodiging voor een toetsingsgesprek. Voorafgaand aan het gesprek toetsen de assessoren of jouw portfolio voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Tijdens dit gesprek krijg je de kans om – waar nodig – mondelinge toelichting te geven.

Tips – Toetsingsgesprek

Het toetsingsgesprek duurt zo’n 30 tot 45 minuten.

Het toetsingsgesprek duurt zo’n 30 tot 45 minuten.

De totale toetsing neemt 1 tot 1,25 uur in beslag. 

Bereid je goed voor op het gesprek door jouw portfolio nog eens door te nemen.

De assessoren kunnen de volgende certificatieadviezen geven:

Positief advies: het portfolio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader.

Uitgesteld advies: je krijgt een aanvullende opdracht om het portfolio aan te vullen, waarna schriftelijke herbeoordeling plaats vindt.

Negatief advies: het portfolio voldoet niet aan de eisen uit het toetsingskader.

Na het toetsingsgesprek ontvang je binnen 10 werkdagen een certificatiebesluit van DNV per mail.

Hulpbronnen