Noloc

Wegwijzer
Recertificeren Register Loopbaanprofessional

Voorbereiding

Start met het lezen van de volgende documenten:

Beroepsprofiel
Toetsingskader
Gedragscode

Gebruik deze wegwijzer om een beeld te krijgen van de stappen die je doorloopt.

PE-punten

Behaal 75 PE-punten.

Bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en webinars en deel te nemen aan intervisie of werkgroepen.

E-learnings

Volg de twee e-learnings:

Loopbaantheorie
Methodisch werken

Maak de bijbehorende reflectieopdrachten. Je vindt ze in de Noloc Academie.

Let op:
Er is een overgangsregeling, dit onderdeel is alléén van toepassing als je certificaat verloopt in de periode 2022-2024.

Voorbereiding

Start met het lezen van de volgende documenten:

Beroepsprofiel
Toetsingskader
Gedragscode

Gebruik deze wegwijzer om een beeld te krijgen van de stappen die je doorloopt.

PE-punten

Behaal 75 PE-punten.

Bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en webinars en deel te nemen aan intervisie of werkgroepen.

Reflectiebijeenkomsten

Een reflectiebijeenkomst kan je invullen met intervisie, supervisie of coaching.

Volg vier reflectiebijeenkomsten.
Let op: Er is een overgangsregeling, waardoor je in 2023 en 2024 minder reflectiebijeenkomsten hoeft te volgen. Lees hierover in het Toetsingskader bij A3.1.

Reflectieverslag

Maak één reflectieverslag over een gevoerd intervisie-, supervisie- of coachgesprek.

CV

Maak een beroepsgericht cv. Heb je al een cv? Controleer ‘m op actualiteit en check of alle benodigde punten erin staan.

E-learnings

Volg de twee e-learnings:

Loopbaantheorie
Methodisch werken

Maak de bijbehorende reflectieopdrachten. Je vindt ze in de Noloc Academie.

Reflectiebijeenkomsten

Een reflectiebijeenkomst kan je invullen met intervisie, supervisie of coaching.

Volg vier reflectiebijeenkomsten.
Let op: Er is een overgangsregeling, waardoor je in 2023 en 2024 minder reflectiebijeenkomsten hoeft te volgen. Lees hierover in het Toetsingskader bij A3.1.

Reflectieverslag

Maak één reflectieverslag over een gevoerd intervisie-, supervisie- of coachgesprek.

CV

Maak een beroepsgericht cv. Heb je al een cv? Controleer ‘m op actualiteit en check of alle benodigde punten erin staan.

Terugblik

Kijk terug op je ontwikkeling van de afgelopen 4 jaar aan de hand van je ontwikkelplan en eventuele ontwikkeladviezen van de assessoren.
 
Let op:
Er is een overgangsregeling, waardoor dit pas vanaf 1 januari 2025 een verplicht onderdeel is.

Ontwikkelplan

Maak een persoonlijk ontwikkelplan. Schrijf op wat je de komende vier jaar wilt bereiken in jouw rol als loopbaanprofessional en hoe je dit gaat aanpakken.

Indienen

De allerlaatste check:

Controleer of je alle bijlagen op de juiste plek hebt geüpload.
Verklaar dat je alles naar waarheid hebt ingevuld.
Verklaar dat je de Gedragscode en het Klachtenreglement hebt gelezen.
 Dien je portfolio in.

Gerecertificeerd!

Heb je de mail van DNV met het positieve certificatiebesluit ontvangen? Als Register Loopbaanprofessional mag je weer voor 4 jaar de RL-titel dragen en het bijbehorende keurmerk voeren. Ook word je automatisch in het beroepsregister opgenomen. Jouw certificaat vind je terug in het DNV Noloc Portal.

Terugblik

Kijk terug op je ontwikkeling van de afgelopen 4 jaar aan de hand van je ontwikkelplan en eventuele ontwikkeladviezen van de assessoren.
 
Let op:
Er is een overgangsregeling, waardoor dit pas vanaf 1 januari 2025 een verplicht onderdeel is.

Ontwikkelplan

Maak een persoonlijk ontwikkelplan. Schrijf op wat je de komende vier jaar wilt bereiken in jouw rol als loopbaanprofessional en hoe je dit gaat aanpakken.

Indienen

De allerlaatste check:

Controleer of je alle bijlagen op de juiste plek hebt geüpload.
Verklaar dat je alles naar waarheid hebt ingevuld.
Verklaar dat je de Gedragscode en het Klachtenreglement hebt gelezen.
 Dien je portfolio in.

Gerecertificeerd!

Heb je de mail van DNV met het positieve certificatiebesluit ontvangen? Als Register Loopbaanprofessional mag je weer voor 4 jaar de RL-titel dragen en het bijbehorende keurmerk voeren. Ook word je automatisch in het beroepsregister opgenomen. Jouw certificaat vind je terug in het DNV Noloc Portal.

Tips – Voorbereiding

Heb je vragen? Noloc organiseert regelmatig een online vragenuur. Kijk in de Noloc Agenda voor de volgende bijeenkomst.

Vanaf 3 maanden voor het aflopen van jouw huidige certificering kun je het portfolio indienen. 

Het is fijn om met een collega te sparren. Wie ken je die ook bezig is met recertificeren? Of schakel een mentor in. Een mentor geeft feedback bij de totstandkoming van jouw portfolio.

Het compleet maken van je portfolio kost tijd. Maak een planning. 

Log alvast een keer in op het DNV Noloc Portal en bekijk het portfolio door op de groene tegel op de homepage te klikken. 

Tips – PE-punten

1 scholingsuur per PE-punt

PE-punten kun je gedurende de hele periode van vier jaar behalen.

Verzamel 75 PE-punten, zie B Permanente Educatie van het toetsingskader (1 PE-punt = 1 uur studiebelasting)

In deze PE-puntentabel zie je welke activiteiten meetellen. Ook lees je welke deelnamebewijzen je kunt gebruiken.

Vergeet bij trainingen en opleidingen niet te vragen om een deelnamebewijs. 

Kijk in de Noloc Academie. Voor alle gevolgde items verzamel je PE-punten.

Maak er een gewoonte van PE-punten direct na het volgen van een activiteit in het DNV Noloc Portal te registreren. Dit doe je in het blauwe menu onder PE-registratie. Vergeet niet een deelnamebewijs te uploaden. 

Tips – E-learnings 

Houd er rekening mee dat het doorlopen van een e-learning en het uitvoeren van de bijbehorende opdracht ongeveer 4 à 8 uur tijd kost.

De e-learnings kun je gedurende de hele periode van vier jaar doorlopen.

Houd er rekening mee dat het doorlopen van een e-learning en het uitvoeren van de bijbehorende opdracht ongeveer 4 à 8 uur tijd kost.

De e-learnings kun je gedurende de hele periode van vier jaar doorlopen.

Doorloop ze zo snel mogelijk. Dan profiteer je direct van deze kennis bij je vakuitoefening.

Print voordat je begint de reflectieopdracht uit. Zo weet je waar je op moet letten.

De reflectieopdrachten vind je in de e-learning bij de introductie. Ze zijn ook als bijlage opgenomen in het toetsingskader.

Denk alvast na over het begeleidingstraject dat je gebruikt voor je opdracht.

Maak de opdracht direct na de gevolgde e-learning. Zo gebruik je je parate kennis.

Voor deze recertificering geldt een overgangsregeling. Loopbaantheorie en Methodisch werken zijn nieuwe onderdelen in het Beroepsprofiel. Daarom zijn twee e-learnings en reflectieopdrachten ontwikkeld om je hierin te ondersteunen.

Deze doorloop je eenmalig. Bij een volgende recertificering hoef je dit niet opnieuw te doen.

Tips – Reflectiebijeenkomsten

Tips –
Reflectie
bijeenkomsten

Plan je gesprekken op tijd in. Een intervisie-, supervisie- of coachingsgesprek kost inclusief planning en voorbereiding al snel 2 à 4 uur per bijeenkomst.

De reflectiebijeenkomsten kun je gedurende de hele periode van vier jaar volgen.

De reflectiebijeenkomsten kun je gedurende de hele periode van vier jaar volgen.

Volg de e-learning Intervisie in de Noloc Academie voor het voeren van goede intervisiegesprekken. 

Ben je aangesloten bij een Noloc Kwaliteitskring? Organiseer binnen deze groep ook intervisie.

Kies voor een coach of supervisor met een beroepserkenning.

(Nog) geen intervisiegroep? Start met de Planningstool Intervisie een groep op of sluit je aan bij een bestaande intervisiegroep.

Plan jouw afspraken ook in via de Planningstool Intervisie. Dan krijg je na de bijeenkomst automatisch een verklaring van deelname voor jouw portfolio.

Vergeet niet een verklaring in te (laten) vullen. Een blanco exemplaar vind je in het DNV Noloc Portal in het groene menu onder A3.1.

Tips – Reflectieverslag

Tips – Reflectie
verslag

Neem de tijd voor het schrijven van een reflectieverslag. Trek er 2 à 4 uur voor uit.

Schrijf je verslag direct na de reflectiebijeenkomst. Dat is het effectiefst.

Schrijf je verslag direct na de reflectiebijeenkomst. Dat is het effectiefst.

Lees voorafgaand aan de bijeenkomst de reflectieopdracht door. Je vindt deze in het toetsingskader onder Reflectieverslag (A3.2). Zo weet je waar je op moet letten.

Let op: het reflectieverslag gaat over jóuw handelen, kennis en ervaring. 

Tips – CV

Nog geen cv? Houd er rekening mee dat je snel 1 tot 3 uur bezig bent met het maken van een vakkundig en beroepsgericht cv.

Je cv maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Nog geen cv? Houd er rekening mee dat je snel 1 tot 3 uur bezig bent met het maken van een vakkundig en beroepsgericht cv.

Je cv maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Bekijk in het toetsingskader  bij A1 welke onderwerpen in je beroepsgerichte cv moeten terugkomen.

Zorg dat jouw relevante vakkennis en werkervaring als loopbaanprofessional goed zichtbaar is. 

Tips – Terugblik

Het maken van een terugblik neemt ongeveer 2 á 4 uur in beslag.

De terugblik maak je voordat je aan de slag gaat met je ontwikkelplan voor de komende 4 jaar.

Het maken van een terugblik neemt ongeveer 2 á 4 uur in beslag.

De terugblik maak je voordat je aan de slag gaat met je ontwikkelplan voor de komende 4 jaar.

Je vindt het ontwikkelplan van de vorige (re)certificering in het portal van DNV. Ook de eventuele ontwikkeladviezen van de assessoren kun je daar vinden.

Tips – Ontwikkelplan

Het maken van een ontwikkelplan neemt ongeveer 2 à 4 uur in beslag.

Het ontwikkelplan maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Het maken van een ontwikkelplan neemt ongeveer 2 à 4 uur in beslag.

Het ontwikkelplan maak je bij voorkeur ongeveer 1 tot 3 maanden voor je jouw portfolio inlevert zodat het actueel is.

Kijk in het toetsingskader onder Ontwikkelplan (A4) welke onderdelen moeten terugkomen in je ontwikkelplan.

Bedenk dat je bij jouw volgende recertificering (over 4 jaar) terugblikt op dit ontwikkelplan. Je doet dan verslag van de genomen stappen en wat je hebt gerealiseerd.

Tips – Indienen

Dit duurt nog ongeveer een half uurtje.

Het indienen van je portfolio is de laatste stap!

Het indienen van je portfolio is de laatste stap!

Vergeet niet de certificatieovereenkomst digitaal te ondertekenen.

Met jouw aanvraag verklaar jij dat je je houdt aan de Noloc gedragscode. Lees deze nog een keer goed door.

Direct na het indienen verschijnt een betalingsverzoek. Na betaling is het indienen van jouw portfolio afgerond.

DNV beoordeelt jouw portfolio en maakt daarbij gebruik van assessoren. Binnen zes weken ontvang je bericht over het certificatiebesluit.

 Positief advies: het portfolio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader.

 Uitgesteld advies: je krijgt een aanvullende opdracht om het portfolio aan te vullen, waarna herbeoordeling plaatsvindt.

 Negatief advies: het portfolio voldoet niet aan de eisen uit het toetsingskader.

Hulpbronnen

Intervisie Planningstool

Kwaliteitskring Planningstool

Intervisie
e-learning